szampany owacje itd :)

22 czerwca 2006

Wczoraj odebraliśmy pierwsze w życiu Stasia świadectwo:
promocja do drugiej klasy szkoły muzycznej
(dodajmy, że do szkoły muzycznej poszedł rok wcześniej
niż wszystkie inne dzieci), na świadectwie same czwórki :)

a dzisiaj kolejna świetna wiadomość,
Dziubol dostał się do ogólnokształcącej szkoły muzycznej do pierwszej klasy

Wiwat STAŚ :)